XAGUSD : با ادامه سیاست های تهاجمی ، روند میان مدتی نقره نزولی باقی می ماند

طی ماه جاری ، نقره نوسان مثبت 4.3 درصدی را تجربه کرد از اوپن ماهانه 21.55 دلار به 22.5 رسید اما این رشد نابود شد و برآیند کل ماه را به مرض %2- کشاند.

این رخداد به این علت بود که همگام با افزایش تورم و خشن تر شدن بانک های دنیا خصوصا فدرال رزرو ، انتظارات به سمت سخت تر شدن شرایط اقتصادی میل کرده است.

نقره به عنوان یک فلز دارای کاربردهای صنعتی متوع ، همراه در این مسیر افزایش هزینه های استقراض و در نهایت کاهش تولید ، دچار کاهش تقاضا خواهد شد. از این رو با ادامه سیاست های پولی انقباضی ، انتظار کاهش قیمت نقره وجود خواهد داشت.

 

امروز آقای پاول در سمت ریاست فدرال رزرو در برابر کنگره سخنرانی خواهد داشت.

در این رویداد مهم که در ساعته 18:00 به وقت تهران برگزار می شود ، مواضع جدید احتمالی و ادامه اجرای سیاست های سخت توسط فدرال رزرو را احتمالا با جزئیات بیشتری مطرح می شود.

افزایش مواضع هاوکیش خریداران نقره را هرچه بیشتر تخریب خواهد کرد.

 

تحلیل تکنیکال:

با بررسی وضعیت روند در بازه زمانی چهار ساعته و استفاده از تئوری امواج الیوت ، می توان تکمیل یک سیکل پیشروی نزولی را توسط یک الگوی مثلث تشخیص داد.

عبور قیمت از انتهای موج D اخطاری برای تکمیل این اصلاح است.

با توجه به اخطاری کامل شده ، می توان به ادامه نزول حرکت بزرگ بعدی آماده بود.

نکته این که این الگوی اصلاحی در محدوده استاندارد قیمتی 21.89 - 21.97 دلار تشکیل و تکمیل شده است و بُعد ایده آل قیمتی و الگویی را کامل کرده است.

در ادامه درصورتی که همچنان در زیر محدوده 21.55 - 21.65 باقی بماند ، می توان به ادامه افت تا محدوده های 20.95 دلار و 20.66 دلار نظر داشت.

 

XAGUSD H1 2022-06-22

 

 

بیانیه افشای ریسک:
از آنجایی که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می تواند در آن نوسان ایجاد کند ، تحلیل های ارائه شده در این کانال صرفا به جهت اطلاع رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می شوند و هیچ گونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیست.
اشتراک

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.